Evangelické památky

Horní Dubenky

Horní Dubenky

Horní Dubenky

Horní Dubenky (600 m n. m. kolem 600 obyvatel) leží na sever od Javořické vrchoviny s nejvyšší horou kraje Vysočina Javořicí (836 m). V tomto odlehlém, poměrně vysoko položeném kraji, kde pramení řeka Jihlava, vznikaly ve 13. století – v tzv. velké kolonizační vlně – vesnice, k nimž patřily i Horní Dubenky. Středem oblasti byl hrad Janštejn, jenž od roku 1383 patřil Jindřichovi z Hradce. Hrad byl pravděpodobně poničen v době husitských válek. V lese nedaleko Horních Dubenek se dodnes nacházejí jeho zbytky. I na jejím počátku a v pozdějších dobách spadaly Horní Dubenky pod telčské panství. V roce 1423 zde došlo k přepadení husitského oddílu vedeného Janem Hvězdou z Vicemilic žoldnéři Menharta z Hradce. Později bylo patnácté století poměrně klidnou dobou rozvoje zemědělství a řemesel; připomínají se sklárny v okolí Janštejna. Zato doba pobělohorská patřila k nejtěžším obdobím, která zdejší kraj zažil. Císařská armáda pustošila obce i krajinu, bojovali zde také Švédové. Následoval i náboženský útisk. V oblasti, kde po léta přetrvávala česká reformace, byla rekatolizace obzvláště silná. Podíleli se na ní jezuité z Telče i z Jindřichova Hradce. Na březích rybníků byly páleny zakázané knihy. Tajní evangelíci se scházeli u Studánky Páně pod Javořicí, ale i tam byli přepadáni. Shromažďovali se také v Zahrádkách u Brchaňů nebo ve mlýně na Doubravě.

Celý článek