Trnávka - Chvaletice

Trnávka - Chvaletice

Trnávka je malá obec v Polabí, na půli cesty mezi Kolínem a Přeloučí. O obci samé mnoho zpráv není; víme jen, že první zmínka pochází z roku 1333. V Trnávce, v nadmořské výšce 204 m, žije dnes 208 obyvatel. Pokud byste si chtěli udělat výlet po okolí, navštivte nedaleké Kladruby nad Labem se známým hřebčínem. Je tam i renesanční zámek ze 16. století, později barokně přestavovaný. V Řečanech nad Labem najdete zase románský kostel sv. Maří Magdaleny s románskou křtitelnicí.

Trnávka - Chvaletice
Trnávka - Chvaletice

V Trnávce a v okolí přežívali tajní evangelíci (v blízkých Chvaleticích se scházeli ve sklepě tvrze v Telčicích) a v roce 1782 se přihlásili k augsburskému vyznání. Nejprve se scházeli k bohoslužbám ve stodole, ale již v květnu 1783 byla postavena dřevěná modlitebna, snad první v českých zemích. Mnoho nevydržela; již za deset let se stavěla nová, tentokrát kamenná. První bohoslužby se v ní konaly v květnu 1797. Když přestala platit toleranční omezení, chtěli trnávečtí modlitebnu vylepšit, ale ukázalo se, že to není možné. Postavili tedy třetí, kamenný novorenesanční kostel s věží. Byl slavnostně otevřen 22. května 1884. Od té doby, po různých opravách, slouží dodnes.

Sbor využívá pěknou přízemní faru, postavenou v roce 1925. Kromě bohoslužebné místnosti, která slouží jako zimní modlitebna, zde najdeme nedávno opravené místnosti, sloužící potřebám živého sboru. Na faře je místo i pro byt kazatele.

V souvislosti s farním sborem Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Trnávce musíme zmínit nedaleký kostel ve Chvaleticích. I tam, v obci, o níž je první písemná zmínka z roku 1393, se shromažďovali tajní evangelíci a vytvořili již v roce 1782 sbor, druhý nejstarší reformovaný v Čechách. První kazatel, Josef Jesenius, přišel z Uher. V roce 1783 již stála toleranční modlitebna, kolem níž byl založen hřbitov a nechyběla ani fara. Na místě původní modlitebny byl v letech 1880–1882 postaven krásný jednolodní novoklasicistní kostel s věží podle návrhu M. Blechy z Prahy.

Padesátá léta minulého století neblaze zasáhla do života Chvaletic. Důl na mangan a pyrity zcela oddělil horní a dolní část obce. Krásný evangelický kostel na kopci zůstal s několika domy osamocen. Celou krajinu pak ještě změnila výstavba chvaletické elektrárny v roce 1974, do níž se dováželo po Labi uhlí ze severních Čech.

Farní sbor ve Chvaleticích nemá svého kazatele. Kostel byl však v nedávné době opraven a snad ho čeká lepší budoucnost.