Čáslav

foto: sborový archiv

Brno I - Betlémský kostel

foto: sborový archiv

Brno - Židenice

foto: Luděk Svítil

Hradec Králové

foto: Jan Musil

Plzeň

foto: Petr Šimandl

Pečky

foto: fotoarchiv ÚCK

Českobratrská církev evangelická zahájila v září 2010 realizaci projektu „Zachování odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti“. Projekt byl financován z dotačního programu Evropské unie - Integrovaný operační program, z oblasti podpory „Národní podpora cestovního ruchu“.

Cílem projektu je prezentovat a přiblížit zájemcům o historii památky reformace včetně doprovodných služeb, tj. kulturních a volnočasových aktivit včetně zprostředkování dalších služeb, jako např. ubytování. 

Do celého projektu jsou zařazeny památky reformace od nejstaršího období po moderní současnost. Díky jazykovým mutacím se informace dostanou i do zahraničí. Projekt nepochybně rozšíří turistickou nabídku a přispěje k dalšímu rozvoji cestovního ruchu.