Praha – hlavní město České republiky

Praha – hlavní město České republiky

Svou cestu za poznáváním České republiky zahajujeme zpravidla v jejím hlavním městě – Praze. Ta leží na řece Vltavě ještě před jejím soutokem s řekou Labe, ale v místech, kde vltavské vody už splývají s vodami řek Sázavy a Berounky. Její poloha tak utváří ve své rozmanitosti jedinečné a obdivované panorama Prahy: pahorky lemující údolí řek a potoků na jihu, západě i severu, zatímco východní část se pozvolna otevírá do kraje přecházejícího v úrodnou Polabskou nížinu. Město leží v průměrné výšce 235 m n.m. má 1 286 008 obyvatel a je rozděleno do 22 správních obvodů.

Praha – hlavní město České republiky
Praha – hlavní město České republiky

Střed Prahy byl zapsán do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a je pro návštěvníky zevrubně popsán v celé řadě turistických průvodců. Mnoho zajímavých míst a architektonických památek však najdeme i mimo tuto oblast, v jednotlivých obvodech.

Můžeme jen připomenout některé, jež přímo souvisejí s reformační minulostí i přítomností Prahy. Značný počet nejvýznamnějších z nich se nacházejí právě v městském jádru (např. Betlémská kaple, v níž kázal mistr Jan Hus; kostel sv. Martina ve zdi, kde bylo obnoveno přijímání pod obojí způsobou v roce 1414; Týnský chrám na Staroměstském náměstí, kdysi hlavní sídlo české reformace; Staroměstská radnice, před níž bylo popraveno 27 představitelů stavovského odboje proti Ferdinandovi II. v roce 1621; kostely z doby reformace, z nichž pouze salvátorský a klimentský slouží dnes Českobratrské církvi evangelické (ČCE). Nedaleko Václavského náměstí v Jungmannově ulici je také Husův dům, ústřední sídlo ČCE.

V hlavním městě je celkem 22 sborů ČCE. Ty si stavěly své kostely, modlitebny a sborové domy od druhé poloviny 19. století, již bez tolerančních omezení. Stavitelé těchto budov přitom užívali architektonického vyjádření různých stylů, od historizujících slohů přes secesi a kubismus až k funkcionalismu a modernismu nejrůznějšího podání a nakonec k živé současnosti. Vyjmenujme alespoň následující: Praha – Ochranovský sbor, Praha 1 – Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Prag, Praha 1 – Nové Město, Praha 1 – Staré Město, Praha 2 – Vinohrady, Praha 3 – Jarov, Praha 3 – Žižkov I, Praha 3 – Žižkov II, Praha 4 – Braník, Praha 4 – Jižní Město, Praha 4 – Modřany, Praha 4 – Nusle, Praha 5 – Radotín, Praha 5 – Smíchov, Praha 6 – Dejvice – Bubeneč, Praha 6 – Střešovice, Praha 8 – Kobylisy, Praha 8 – Libeň, Praha 9 – Horní Počernice, Praha 10 – Strašnice, Praha 10 – Uhříněves, Praha 10 – Vršovice.

Tak dobrý plánek do ruky a šťastné putování!