Nejdek a Jáchymov

Nejdek a Jáchymov

Město Nejdek ( 56O m. n.m., 8.500 obyvatel) nedaleko Karlových Varů leží v údolí říčky Rolavy, obklopené vysokými kopci se zalesněnými stráněmi. Do roku 1945 bylo převážně německé. Připomíná se již ve 13. století jako hornická osada. Doloval se zde cín a později i železo. Největšího rozkvětu dosáhla obec ve 14. až 16. století, později došlo k úpadku těžby. Obživu pak přinášelo paličkování krajek; v 19. století zde vznikla přádelna česané příze a železárny.

Nejdek a Jáchymov
Nejdek a Jáchymov

Vybudováním železniční trati z Karlových Varů do Saska v roce 1899 se Nejdecko stalo velmi přitažlivou turistickou oblastí. Za zmínku stojí 24 m vysoká kamenná rozhledna na Tisovském vrchu, či rozhledna na Plešivci. Ve městě najdeme řadu zajímavých historických památek. Na skalním ostrohu obtékaném Rolavou stojí románsko – gotická věž, snad zbytek hradu ze 13. století, se vzácným renesančním zvonem z roku 1579. V barokním kostele sv. Martina z druhé poloviny 18. století můžeme na postranních oltářích vidět cenné řezbářské práce. Ve druhé polovině 19. století byla v kopci nad Nejdkem vystavěna nejdecká křížová cesta, která vede lesoparkem s krásnými výhledy. Na náměstí zaujme novodobá kašna Rolávka ing. arch. R. Kautského, která popisuje příběh řeky Rolavy.

Farní sbor Německé evangelické církve byl v Nejdku ustaven v roce 1922. Němečtí luteráni se však scházeli již od roku 1873 a brzy začali uvažovat o stavbě kostela. Na návrší nad městem byl v roce 1903 položen základní kámen kostela podle návrhu lipského architekta J. Zeissiga. Již v roce 1904 byl posvěcen a dodnes vytváří jednu z dominant města. Kamenný neomítnutý kostel v neogotickém stylu má zvláštní dvojitou věž. Apsidu zdobí dvě mozaiková okna, představující sv. Petra a Pavla. Varhany jsou umístěny při jedné z bočních stěn.

Po 2. světové válce převzala opuštěný kostel Českobratrská církev evangelická (ČCE). Ve sboru, ustaveném 1. května 1947 se začali scházet repatrianti z Volyně, Slezska a Rumunska. Přicházeli i evangelíci odjinud. Dnešní farní sbor je živý a dobře a s úctou pečuje o svůj chrám Vykupitele.

Farní sbor v Nejdku má svou kazatelskou stanici v Jáchymově, městě bohatém na historii, městě stříbrných tolarů (ty se zde začaly razit již před rokem 1520, byly známy jako „ Joachims thaler“ a mnohem později daly jméno americkému dolaru). Jáchymov je také proslulý svými lázněmi i jako středisko oblíbených letních i zimních sportů. Těžba uranu byla nejen jeho bohatstvím, ale i prokletím, zejména v neblahých 50. letech, kdy v jeho dolech trpěli vězni totalitního režimu.

Němečtí evangelíci postavili svůj sborový dům s kostelem v roce 1914. Po roce 1945 jej převzala ČCE. Dům dnes slouží nejen k bohoslužebným účelům, ale také k setkávání mládeže i k rodinné rekraci.

Návštěvníky sborového domu zaujme pamětní deska věnovaná Johannu Mathesiovi, německému luterskému faráři, spolupracovníku Martina Luthera. Ten zde žil v letech 1504-1565 a byl v Jáchymově významnou duchovní osobností.