Kunvald

Kunvald

Kunvald, kolébka Jednoty bratrské, leží ve východním výběžku Orlických hor. Zde na místě, kde dnes stojí domek Na sboru, se shromáždili v r. 1457 vyznavači Kristova učení kolem bratra Řehoře, synovce významného kazatele té doby Jana Rokycany.

Kunvald
Kunvald

Jedním z nejvýznamnějších činů Jednoty bratrské bylo vydání Bible kralické v 80. letech 16. století. V r. 1992 byl domek zpřístupněn veřejnosti při příležitosti oslav 400. výročí narození J.A. Komenského, posledního biskupa Jednoty bratrské.