Proseč u Skutče

Proseč u Skutče

Na rozhraní Železných hor a Svitavské pahorkatiny, 9 km jihovýchodně od Skutče, leží městečko Proseč (523 m n. m.). Žije zde přes 2000 obyvatel. Proseč se prvně připomíná v roce 1349. Kraj byl chudý, majitelé panství se střídali, ať to byli benediktini nebo rody, žijící od 14. století na tehdy mocném hradě Rychmburk. Husitské hnutí se zde rychle šířilo, později se uplatňovalo učení Jednoty bratrské, jež měla silný sbor v nepříliš vzdálené Litomyšli.

Proseč u Skutče
Proseč u Skutče

Jako všude jinde v českých zemích, znamenalo období po bitvě na Bílé hoře konec náboženské svobody a rekatolizaci. Kolem Proseče se však ukrývalo mnoho tajných evangelíků. S vyhlášením Tolerančního patentu tady vrchnost dost otálela: do Proseče se dostal až v březnu 1782. Zde se začíná historie evangelického sboru v Proseči.

Gotický kostel sv. Mikuláše pochází z konce 13. století. Byl ovšem několikrát přestavován. V 18. století se Proseč stává městečkem s typickými chaloupkami, na náměstí byla postavena školní chalupa. Ve 20. letech 19. století se začíná rozvíjet výroba dýmek, která později Proseč proslavila.

V roce 1903 zakoupila v Proseči domek spisovatelka Tereza Nováková s manželem. Kraj si zamilovala a těžila zde inspiraci ke svým dílům (např. Jiří Šmatlán, Jan Jílek, Děti čistého živého). Proseč navštěvovali její přátelé, rádi sem zajížděli i jiní umělci nebo politici. Tereza Nováková zde žila až do své smrti a často ji tu navštěvoval také její syn dr. Arne Novák. Dvacáté století bylo pro Proseč dobou pokroku a rozvoje; přesto se již nad Evropou začaly stahovat mraky. V letech 1935 a 1936 bylo uděleno občanství Proseče německým spisovatelům Heinrichu a Thomasi Mannovi, kteří i s rodinami uprchli z Hitlerova Německa. Druhá světová válka dolehla na Proseč velmi těžce. Bylo mnoho obětí – mezi partyzány i mezi obyvateli. Ani doba komunistického režimu nebyla lehká. Listopad 1989 uvítali obyvatelé Proseče i členové prosečského sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE) jako novou, nadějnou výzvu.

Reformovaný evangelický sbor v Proseči byl založen v roce 1783. První bohoslužby se konaly na statku. Lidí přicházelo stále více, a tak byla na půdě vyřezána prkna, aby všichni dobře viděli a slyšeli jako z kruchty. V blízkosti budoucí modlitebny byla narychlo postavena malá fara. Pro kostel bylo vykázáno vyvýšené skalnaté místo, rumiště, nejhorší možné. Již v roce 1784 tam stála malá modlitebna podle tolerančních zvyklostí. Druhá modlitebna, postavená v empírovém slohu, byla posvěcena 8. července 1838. Plánovaná stavba věže se nikdy neuskutečnila.

Stavba má pěkná půlkruhová okna, která prosvětlují její vnitřek. Důkladné sloupy nesou galerie, spojené s kruchtou, kde jsou umístěny varhany. Lavice jsou krásně vyřezávané, s obloukovitými opěradly. V 60. letech minulého století došlo v kostele k vnitřním úpravám. Autorem návrhu úprav byl evangelický farář Jiří Zejfart. Stůl Páně a kazatelna jsou moderní. Na průčelní stěně jsou umístěny dřevořezby, dílo místního uměleckého řezbáře Ladislava Rejenta, které symbolizují křesťanskou víru a jsou doplněny slovy Ježíše Krista o pokoji.

Původní fara musela být nahrazena novou, která se také dočkala řady úprav. V roce 1986 byla dokončena přístavba, v níž je nyní sborový sál. Zanedbané skalnaté vyvýšené místo pro modlitebnu se nakonec stalo její výhodou. Modlitebna, i když bez věže, stojí na návrší a je zdaleka viditelná. Nad krásnými vstupními dveřmi je nápis Dům Páně s letopočtem 1783.