Návsí

Návsí

Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV)

Jedeme-li vlakem z Českého Těšína nebo z Třince do Žiliny, v Návsí u Jablunkova najdeme před slovenskou hranicí poslední evangelický toleranční kostel ve vsi Návsí (386 m n.m. 3789 obyvatel). Sbor zde byl založen v roce 1791, byť se již v 16. století všechen lid Těšínského knížectví přiklonil k augsburskému vyznání a všechny kostely byly evangelické.

V době protireformace se evangelíci na Jablunkovsku scházeli na tajných bohoslužbách v beskydských lesích, v Dolní Lomné na místě zvaném Kostelky, kde se dnes nachází skromný památník.

Kromě dřevěného kostela byla hned na počátku postavena i dřevěná budova pro evangelickou školu a zahájila se také výstavba zděné fary. V roce 1808 byla na místě původní školy vybudována zděná škola, která se v roce 1869 stala veřejnou a od devadesátých let minulého století slouží ke školicím i rekreačním pobytům pro širokou veřejnost.

Tato kulturní památka nese v současné době název Sborový dům Emaus. Najdeme v ní pět pokojů s celkem dvaceti lůžky a dvě společenské místnosti.

Dřevěný kostel byl v roce 1820 nahrazen stávajícím kostelem, k němuž byla v roce 1849 dostavěna věž. Jednolodní kostel v empírovém stylu má kapacitu, včetně galerií, 600 lidí. Jeho zvláštností jsou zrestaurované mechanické věžní hodiny z roku 1891 a tři zvony, v pořadí již čtvrté. Předcházející zvony byly v dobách válek zabaveny pro vojenské účely.

Původní přízemní farní budova byla k 100. výročí založení sboru přestavěna na jednopatrovou budovu, v níž v devadesátých letech minulého století došlo k rozsáhlým rekonstrukcím včetně zhotovení přístavby pro druhý byt pastora.

V roce 1841 založil sbor evangelický hřbitov, kde jsou pohřbeni někteří významní pastoři působící na půdě sboru, jako například národní buditel a spisovatel Jan Winkler nebo senior František Michejda, který ve své době vydával na náveské faře řadu církevních i odborných časopisů, byl zakladatelem nebo spoluzakladatelem několika spolků a organizací pro zlepšení společenských poměrů. O jeho významu svědčí fakt, že ho navštívil sám prezident T. G Masaryk.

Náveský kostel sloužil na počátku evangelíkům z 15 obcí, které se na území Jablunkovska nacházely. Časem však sbor založil tři další evangelická společenství, která vyčlenil pro samostatné působení. V důsledku vzniku česko-polské hranice po první světové válce se tři obce za jablunkovským průsmykem ocitly na polském území a v roce 1930 tam evangelíci založili samostatný sbor a postavili nový kostel v Istebné.

V roce 1950 se osamostatnil sbor v Hrádku a v roce 2009 byl založen sbor v Písku u Jablunkova, kde byla o rok později dokončena architektonicky zajímavá budova nového kostela.

Náveský sbor je součástí Slezské církve evangelické a. v. Aktivně pracuje s lidmi všech věkových kategorií a nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež.