Český Těšín

Český Těšín

Český Těšín sdílí od roku 1920 osud státními hranicemi rozděleného, kdysi sice dvojjazyčného, ale přece jen jednoho města. Leží na levém břehu řeky Olše na okraji Ostravské pánve v nadmořské výšce 270 metrů a žije v něm 25 573 obyvatel. Je obklopen několika přehradami a z měst má nejblíže do polského Cieszyna. Má několik NEJ: největší a nejfrekventovanější přechod do Polska, nejvýznamnější centrum polské menšiny v České republice a nejmenší počet historických památek v rozděleném městě. Zůstalo zde sice Muzeum Těšínska, Muzejní knihovna Silesia, nádraží košicko-bohumínské dráhy z poloviny 19. století; většina historických památek se však nachází na polské straně. S tím vším se Český Těšín musel během let vyrovnávat; zanedbatelné nebyly ani národnostní poměry mezi Čechy, Poláky a Němci. Nakonec byla v roce 1938 česká část Těšínska připojena k Polsku a město se formálně sjednotilo, aby bylo 1. září 1939 zabráno německou armádou a stalo se součástí Velkoněmecké říše. Nejtíživěji dopadla tato neblahá situace na židovské obce v obou částech Těšína: synagogy byly vypáleny a židovští obyvatelé odvlečeni do vyhlazovacích táborů.

Český Těšín
Český Těšín

Po válce se život v této složité národnostní a politické situaci jen těžko dostával do běžných kolejí. V posledních letech dochází k vzájemnému sbližování obou částí města a k přeshraniční spolupráci, podpořené také společným členstvím v Evropské unii.

Rozdělení Těšína v roce 1920 způsobilo těžkosti i církvím. Katolická církev měla v české části jeden kostel z roku 1894, zasvěcený Srdci Ježíšovu, evangelíci o svůj kostel přišli. V roce 1922 byl povolen český evangelický sbor, který vstoupil do Českobratrské církve evangelické (ČCE), ale přál si zůstat při augsburské konfesi. Po druhé světové válce získal obnovený sbor ČCE kostel po Německé evangelické církvi. Tato funkcionalistická stavba má charakter baziliky a byla postavena v roce 1927 podle návrhu architektů Koziela a Schöna. Byla při něm postavena i pěkná fara. Celý areál užívá do dnešní doby farní sbor ČCE v Českém Těšíně. V posledních letech byly přistaveny ještě prostory pro přednáškovou činnost a ubytování mládeže.