Stonava

Stonava

Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV)

Do obce se dostanete, odbočíte-li na trase Český Těšín – Karviná, před Karvinou, vlevo. Má asi 14 kilometrů čtverečních a téměř 2000 obyvatel. První zmínka o Stonavě pochází z roku 1415.

Evangelíci ve Stonavě po Tolerančním patentu patřili ke sboru v Bludovicích. Zesnulé pochovávali na katolickém hřbitově. Svůj vlastní hřbitov na darovaném pozemku posvětili v roce 1858, kapli se zvonem o rok později. Kostel byl vystavěn a posvěcen v roce 1938, je 18 metrů dlouhý a 10,5 metru široký. V roce 1950 zde vznikl samostatný sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Novodobé dějiny obce jsou úzce spjaty s dolováním uhlí, které měnilo tvář obce i životy jejich občanů. Mnoho z nich se z důvodů důlních vlivů muselo vystěhovat, počet obyvatel z původních 5500 po druhé světové válce až do roku 1989 rapidně klesal a hrozil zánik obce. V současné době se život obce po stránce hospodářské, ekonomické, kulturní i duchovní rozvíjí. Rozhodně stojí za to tuto obec a společenství evangelíků navštívit.