Kořenov

Kořenov

Mám tu krajinu před očima. Za Tanvaldem a Desnou se silnice ve velkých serpentinách šplhá nahoru k Příchovicím, po obou stranách jsou lesy a kopce – a najednou se nalevo od silnice na táhlém návrší objevuje hrázděná stavba neobvyklého tvaru, vévodící svému okolí.

Kořenov
Kořenov

Na začátku 20. století vznikla v Kořenově kazatelská stanice Německé evangelické církve augsburského vyznání v Jablonci nad Nisou. Touha postavit vlastní kostel vedla v roce 1908 zdejší evangelíky za mladým německým stavitelem Otto Bartningem, kterému tehdy bylo teprve 26 let. S jeho jménem jsme se již setkali ve vyprávění o Lutherově hradu v Novém městě pod Smrkem. Mladý ambiciozní stavitel navrhl tehdy jednoduchou osmibokou hrázděnou stavbu, která se stala místní dominantou. Základní kámen byl položen 20. května 1909 a již 20. října téhož roku byl kostelík slavnostně vysvěcen.

Poválečná historie se opakovala v celém českém i moravském pohraničí. Němečtí obyvatelé republiku opustili, do hor přišli noví obyvatelé a o kostelík se věrně starali členové tanvaldského sboru Jednoty bratrské. Ochranovský seniorát jej získal do vlastnictví v únoru 2009 a užívá jej zejména při významných církevních slavnostech. Také obec Kořenov přispívá na jeho zvelebení.

Dne 19. září 2009 se zde pod širým nebem před opraveným, do daleka bíle svítícím kostelíkem konala velká slavnost ke 100. výročí jeho trvání.

Hosty na této slavnosti byli vedle mnoha jiných také zástupci evangelického sboru z rakouského města Dornbirn. Proč právě oni? V tomto městě stojí totiž od roku 1931 úplně stejný kostelík, snad jen o trochu větší – díky tomu, že rakouští evangelíci získali tehdy po dohodě s kořenovskými tytéž plány na stavbu svého kostela.

Než opustíte vrchol stoupání, zastavte se u kořenovského kostelíka. Nebudete litovat.