PRAHA 1 – MARTIN VE ZDI

PRAHA 1 – MARTIN VE ZDI

V blízkosti dnešních ulic Národní a Spálené vyrostl v letech 1178 až 1187 v teh-dejší osadě Újezd románský kostel sv. Martina. Když se ve 13. století stavěly hradby kolem Starého Města, zůstal martinský kostel přitisknut jižní stěnou k hradební zdi – odtud název kostela, který přetrval dodnes.

PRAHA 1 – MARTIN VE ZDI
PRAHA 1 – MARTIN VE ZDI

Původní románský kostel byl jednolodní. Za doby Karla IV. došlo ke gotické přestavbě; přibylo presbyterium se vzácnou žebrovou klenbou, později byly přistaveny ještě dvě vedlejší lodi.

V husitské době byl kostel sv. Martina ve zdi jakýmsi „družebním“ kostelem Betlémské kaple, jež byla středem české reformace. Mistr Jan Hus kázal na obou místech. S jeho souhlasem, to už byl vězněm kostnického koncilu, byla zde v roce 1414 vysluhována sv. Večeře Páně pod obojí způsobou, tedy chlebem i vínem, všem věřícím.

Kostel sv. Martina ve zdi v 17. století vyhořel a byl zrušen v roce 1784. Potkal jej stejný osud jako jiné starobylé kostely. Stalo se z něj skladiště. Teprve v letech 1905–1906 jej zakoupila pražská obec a dala jej alespoň zčásti opravit. Ve 
20. letech minulého století je kostel propůjčen Českobratrské církvi evangelické (ČCE).
Ta se podílela na náročných opravách. Byly pořízeny i nové varhany.

Martin ve zdi je místem setkávání nejen evangelické mládeže při večerních bohoslužbách, ale ke svým bohoslužbám se zde schází také pražský evangelický sbor německy mluvících. Oblíbené a hojně navštěvované jsou také koncerty varhanní či komorní hudby.