PRAHA 8 – KOBYLISY

PRAHA 8 – KOBYLISY

Farní sbor v Praze – Kobylisích byl ustaven v roce 1951. Výstavba sídlišť v okolí znamenala rozšíření sborové práce, ale také nutnost přemýšlet o místě pro shromažďování. Vypadalo to skoro jako zázrak, že v době počínající normalizace (v letech 1969 až 1971) bylo možno vybudovat moderní kostel podle návrhu švýcarského architekta Ernsta Gisela. Ke stavbě patřila nejen moderně pojatá, působivá bohoslužebná místnost, ale také další shromažďovací a ubytovací prostory, jež v té době sloužily nejen mládeži, ale poskytovaly také možnost setkávání věřících z rozdělené Evropy.

PRAHA 8 – KOBYLISY
PRAHA 8 – KOBYLISY

Kostel byl posvěcen 6. června 1971. V letech 1995–2001 došlo k dalším úpravám. Byla také vybudována 26 metrů vysoká zvonice, kde jsou umístěny dva zvony z dílny Rudolfa Manouška. Z této doby pochází také název kostela U Jákobova žebříku.

Kromě farního sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE) působí v Kobylisích také komunita Jihokorejské presbyterní církve.