Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně
Mariánské Lázně

Největšího rozkvětu dosáhly Mariánské Lázně na konci 19. a začátku 20. století. Domy i lázeňské budovy v historizujícím stylu byly obklopeny parky. Lázeňská kolonáda pochází z druhé poloviny 19. století. Měli bychom zmínit i kostely: novobyzantský katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, anglikánský a pravoslavný ruský kostel sv. Vladimíra. Židovská synagoga byla nacisty zničena během „křišťálové noci“ v roce 1938. Prázdné místo po ní je pietně udržováno.

Ve třicátých letech minulého století se i v Mariánských Lázních opakovala stejná historie jako v jiných pohraničních městech s převahou německých obyvatel: Mnichov, zábor území, fanatická víra zdejších obyvatel v Adolfa Hitlera. Konec druhé světové války měl pro místní Němce těžké důsledky. Museli odejít. Po roce 1945 přišli do města noví obyvatelé a život v něm se postupně obnovoval.

Dnes jsou Mariánské Lázně významným a krásným městem uprostřed parků, s pozoruhodnou „zpívající fontánou“. Od roku 1992 jsou městskou památkovou zónou.

Po druhé světové válce přišlo do Mariánských Lázní mnoho evangelíků z celého Československa, ale také reemigranti, zejména ze slezského Husince a z polského Zelowa. Ke dni 1. 7. 1947 zde byl ustaven farní sbor, jehož prvním farářem a později seniorem se stal dr. Jiří Otter. Evangeličtí repatrianti ze Slezska založili živou kazatelskou stanici ve Třech Sekerách, Zelovští se usadili v Teplé; tam v roce 1952 také vznikl samostatný sbor.

Kostel po Německé evangelické církvi i novoklasicistní faru z roku 1888 převzala Českobratrská církev evangelická (ČCE). Zajímavý Ježíšův kostel byl vybudován v novorománském slohu v roce 1857 a jeho stavbu podporoval (a kostel později i vlastnil) německý král Fridrich Vilém IV. Trojlodní chrám je situován boční stěnou do uliční fronty. Nemá věž, jen malou zvonici. Uvnitř nás zaujme obraz žehnajícího Ježíše Krista s kalichem v levé ruce. Autorem obrazu, jenž je umístěn v průčelí nad stolem Páně, je hlučínský rodák Jan Bochenek. Působivý obraz bohoslužebného prostoru dotvářejí vitráže. Jejích jednotícím činitelem je – jak jinak v lázních – voda. Představují biblické příběhy: rozhovor Ježíše Krista s Nikodémem a s ženou ze Samaří na poslední vitráži je pak zachycen příběh uzdravení u rybníka Bethesda.