Černilov

Černilov

Obec Černilov, která dříve patřila královské komoře, leží nedaleko Hradce Králové. Již ve 13. století jsou o ní zmínky jako o rozlehlé obci s kostelíkem. Leží na Černilovském potoce v nadmořské výšce 253 metry a žije zde kolem 2 300 obyvatel. Dále se uvádí, že „půda zde je těžká, ale úrodná“. Již za Rakouska–Uherska tu založili Vodní družstvo, které se staralo o odvodnění zamokřených pozemků.

Černilov
Černilov

Černilov zdobí hned tři kostely: římskokatolický kostel Nalezení sv. Štěpána se štíhlou věží byl postaven v polovině 18. století. Na hlavním oltáři jsou umístěny sochy sv. Štěpána a sv. Petra a Pavla, pískovcová křtitelnice pochází z roku 1895. Kostel má barevně zdobená okna.

Zmíníme se podrobněji o životě zdejšího farního sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE) a jeho dvou kostelech. Po vyhlášení Tolerančního patentu se část evangelíků přihlásila k augsburské konfesi, vytvořila sbor a postavila v roce 1889 novoklasicistní kostel na místě původní dřevěné modlitebny. Tento tzv. dolní kostel se po vzniku ČCE přestal používat a chátral. V současné době je v něm obřadní smuteční síň.

Reformovaný sbor v Černilově má své začátky v roce 1784. Prvním útočištěm při bohoslužbách byla stodola, ale již za dva roky stála dřevěná toleranční modlitebna. Sloužila ještě v roce 1830; tehdy byla postavena zděná budova, jež ovšem byla ještě bez věže. Tu nahrazovala malá věžička se zvonem. Přistavěním vstupního portálu a věže (stavbu provedla firma Josefa Blechy z Prahy roku 1882) získal kostel svou definitivní novorenesanční podobu. Uvnitř jsou stěny vyzdobeny verši z žalmů a z evangelia sv. Lukáše. Pamětní desky připomínají 500. výročí narození M. Jana Husa a datum zahájení stavby kostela.

V polovině 19. století byla v blízkosti kostela postavena nová fara, která po dílčích úpravách stále slouží. Starou evangelickou školu, jež stojí nedaleko kostela, nedávno zakoupila obec a buduje zde kulturní a spolkový dům. Podoba stavby zůstala zachována, byl obnoven i původní kalich a bible nad vchodem. Černilovští evangelíci se zde scházejí v zimním období.