Klobouky u Brna

Klobouky u Brna

Klobouky u Brna leží v údolí Klobouckého potoka v příjemné, mírně zvlněné krajině s vinicemi, poli a rozsáhlými lesy. Leží v nadmořské výšce 228 m a žije zde 2200 obyvatel. Mnoho z nich dojíždí za prací do Brna, jež je vzdálené asi 30 kilometrů.

Klobouky u Brna
Klobouky u Brna

Ves je poprvé připomínána koncem 12. století. Václav II. ji roku 1298 povýšil na městys. Z konce 16. století pochází renesanční zámek, který byl později přestavěn barokně. Dnes zde sídlí správa obce a městské muzeum. Římskokatolický kostel je zasvěcen sv. Vavřinci. V roce 1669 byla postavena barokní kaple sv. Barbory.

Evangelictví mělo v Kloboukách i v okolí pevnou tradici. V 16. a 17. století zde žili převážně evangelíci, až po bitvě na Bílé hoře se poměry násilně změnily. Víra předků však nebyla úplně vyhlazena a záhy po vydání Tolerančního patentu se již první rodiny hlásily k reformovanému vyznání. Sbor vznikl v roce 1782. První shromáždění se konala ve stodole a bylo velmi obtížné sehnat místo pro modlitebnu. Nakonec v roce 1786 daroval císař klobouckým evangelíkům budovu, kde se vyráběly sudy, tzv. bednárnu. Zde vznikla první kloboucká modlitebna, která i přes mnohé úpravy příliš nevyhovovala.

Po vydání Protestantského patentu došlo k náboženskému uvolnění. Kloboučtí řešili nově vzniklou situaci po svém: v roce 1861 nejdříve postavili zděnou věž. Ke stavbě kostela se odhodlali až v roce 1882, kdy byl položen základní kámen. Novoklasicistní kostel byl stavitelem Antonínem Strnadem přistavěn k věži, která stojí v průčelí. Kostel byl posvěcen
4. listopadu 1883. Na první pohled upoutá čelní stěna se stolem Páně, kazatelnou a kruchtou s cennými varhanami. Zajímavá je kombinace dřevěných prvků s kovovými (litinové sloupy, nesoucí podélné galerie, točité schůdky na kruchty i ozdobné zábradlí). Odborníci popisují také neobvyklou konstrukci klenby, kterou tvoří vyzdívaný ocelový skelet. Zajímavě je řešena vitrážová ozdobná stěna s biblickými výjevy, umístěná pod galerií při vstupu do kostela, která zároveň slouží k zateplení.

Současně s kostelem byla postavena fara, jež bez větších změn slouží stále. V roce 1990 bylo v blízkosti kostela vybudováno středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) Betlém, a to v prostorách domu, jenž byl sboru vrácen v restitučním řízení. Jednou z kazatelských stanic klobouckého sboru jsou Brumovice, kde v 16. století sídlili členové Jednoty bratrské. Narodil se tam spisovatel Jan Herben.

Významnou osobností klobouckého sboru byl farář a pozdější superintendent h. v. Dr. Ferdinand Císař. Jeho hostem býval T. G. Masaryk, kterého Císař získal pro vstup do reformované církve. V roce 2008 oslavil sbor v Kloboukách 125. výročí postavení svého kostela.