Zlín

Zlín

Město Zlín, metropole Zlínského kraje, leží na řece Dřevnici v blízkosti Vizovické vrchoviny. Severním směrem není daleko do kopců Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Zlín má nadmořskou výšku 230 metrů a žije v něm přes 77 000 obyvatel.

Zlín
Zlín

Z roku 1322 je první písemná zmínka o valašském osídlení a na konci 14. století již Zlín užívá městských práv. Zlínské panství patřilo Šternberkům, za nichž se ve Zlíně začala budovat tvrz. Se střídáním majitelů panství a vzhledem k válečným časům trpěl i později vybudovaný zámek, který byl v dobách vpádů uherských vojsk zcela vypleněn. Teprve ke konci 18. století byl znovu postaven, měnil často majitele a v roce 1929 jej koupilo město Zlín. Dnes je v něm umístěno Muzeum jihovýchodní Moravy. Sídlo muzea je také v gotickém hradě v Malenovicích, které jsou dnes součástí Zlína. Z památek najdeme ve Zlíně římskokatolický kostel sv. Filipa a Jakuba z konce 14. století, později přestavovaný. V roce 2003 byl dostavěn nový saleziánský kostel Panny Marie.

Evangelická tradice má ve Zlíně svou historii. Převládala tradice luterská, žili zde však i členové Jednoty bratrské. Těžká byla doba třicetileté války; v roce 1644 bylo popraveno pět měšťanů pro účast na valašském povstání. Úlevu přinesl až Toleranční patent, ovšem ve městě se k evangelické víře nikdo nepřihlásil. V roce 1922 byla ve Zlíně založena kazatelská stanice sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Zádveřicích. O šest let později byla otevřena první modlitebna. Členové sílícího sboru začali přemýšlet o vybudování kostela. Plány byly důkladně promýšleny a nakonec byl projekt zadán architektu Vladimíru Karfíkovi, šéfprojektantu firmy Baťa. Kostel byl vybudován na svažité parcele mezi Štefánikovou a Slovenskou ulicí. Základní kámen ke stavbě byl položen 17. července 1935. V roce 1936 byla zlínská kazatelská stanice jmenována farním sborem ČCE.

Nový kostel ve funkcionalistickém stylu v duchu baťovské koncepce města byl slavnostně otevřen na Velikonoční pondělí 29. března 1937. Hlavní loď má stupňovité umístění lavic. Dominantou kostela je věž – zvonice s kalichem. Stavba je ozdobena vertikálními pásy oken. Nad vstupem je nápis Chrám Boží svatý jest. Dá se říci, že zlínský kostel patří mezi nejzdařilejší sakrální stavby v meziválečném období. Fara v blízkosti kostela a pěkná zahrada doplňují jeho vzhled.