Karlovy Vary a Karlovarský kraj

Karlovy Vary a Karlovarský kraj

Karlovarský kraj leží na západní hranici České republiky. Hranici se spolkovým německým státem Sasko tvoří Krušné hory s nejvyšší horou Klínovec (1244 m). Nejzápadněji ležící Ašský výběžek je vklíněn mezi Sasko a spolkový německý stát Bavorsko. Jižněji pak leží společná hranice s Bavorskem. Od západu k východu protéká krajem řeka Ohře.

Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Karlovy Vary a Karlovarský kraj

Je to náš třetí nejmenší kraj: jeho rozloha je 3 314 km čtverečních a žije zde zhruba 315 300 obyvatel. Jeho historie je jako u ostatních pohraničních krajů poznamenaná staletým soužitím českých a německých obyvatel (některé oblasti byly převážně německé), válečnými událostmi i odchodem Němců po 2. světové válce. Noví obyvatelé začali vytvářet pestrá společenství; i je ovšem poznamenal další historický vývoj.

Přírodní krásy v kraji rozhodně nechybí. Jen namátkou:Krušné hory s nejvýše položeným městečkem v republice, zvaným Boží Dar a s mnoha možnostmi letní i zimní rekreace; Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, naštěstí nedotčená těžbou uhlí, která se nevyhnula zejména oblasti kolem Sokolova. Horskou dominantou Ašského výběžku jsou Smrčiny.

Pokladem Karlovarského kraje jsou lázně. Ojedinělý lázeňský trojúhelník - Karlovy Vary, Františkovy lázně a Mariánské lázně je veden jako kandidát k zápisu do světového dědictví UNESCO. Za zmínku stojí také města Kraslice a Luby, ve kterých má svou letitou tradici výroba hudebních nástrojů. V každém ze tří okresů (Cheb,Karlovy Vary, Sokolov) najdeme vedle přírodních krás i příběhy z bohaté minulosti. Je to ovšem také kraj, který žije přítomností a který má dobré vyhlídky do budoucnosti.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) má v Karlovarském kraji své farní sbory v Aši, v Horním Slavkově, v Chebu, v Chodově, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, v Nejdku, v Ostrově nad Ohří, v Sokolově a v Teplé.

Bude se Vám třeba zdát zvláštní, že Vás nezveme do Karlových Varů. Ty jistě není třeba zvlášť představovat. Světoznámé lázeňské město s řadou historických památek, ale především s léčivou vodou a legendárním Vřídlem okouzlí každého návštěvníka. ČCE má v Karlových Varech také svůj sbor, kde Vás rádi přivítají – jeho sídlem je však sborový dům v lázeňské čtvrti.