Horní Krupá

Horní Krupá

V Hornosázavské pahorkatině, na se-ver od Havlíčkova Brodu a neda-leko od Dolní Krupé, leží vesnice Horní Krupá (477 m n. m. 503 obyvatel). Byla založena na ronoveckém panství v roce 1265. Nedaleko Krupé jsou ještě patrné zříceniny hradu Ronovec. Okolní krajina je členitá, protéká zde Krupský a Jilemský potok. Kopec Volský vrch s vyhlídkou měří 598 metrů.

Horní Krupá
Horní Krupá

Nedaleko vesnice najdeme také památkově chráněný buk lesní, starý snad 300 let, s obvodem kmene 620 cm. Velmi památné místo je tzv. Jelení studánka, kde se po bitvě na Bílé hoře scházeli tajní evangelíci k bohoslužbám. Uprostřed vsi najdeme ještě staré usedlosti. Za zmínku stojí, že v čísle 4 se v roce 1923 našla v tajné skrýši Postila Martina Zámrského, českého kazatele ze 16. století. Pseudogotická kaplička Panny Marie byla postavena na konci 19. století. V roce 1928 zde byl vybudován památník obětem 1. světové války. V Horní Krupé má svou modlitebnu také Církev bratrská.

Počátky farního sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Horní Krupé byly dost krušné. I když okolní kraj pamatoval předbělohorskou dobu a tajní evangelíci zde přežili i protireformaci, v době po vyhlášení Tolerančního patentu se přihlásilo jen padesát rodin k reformovanému vyznání, a to nestačilo k vytvoření samostatného sboru. Byli přijati ve sboru v Sázavě, který byl vzdálen šest hodin cesty. V letech 1791–1824 zůstal sázavský sbor bez kazatele. Přesto se evangelíci v Horní Krupé nevzdali. Bohoslužby se konaly v soukromých staveních, jednou za čas přišel mezi ně kazatel. Přes bídu v kraji a jeho odlehlost se hrstka věřících zasloužila o postavení modlitebny. V roce 1847 již stála nedaleko od vsi a byla slavnostními bohoslužbami otevřena 30. října 1847. Samostatný sbor byl ustaven v roce 1867. Od ostatních tolerančních staveb se modlitebna v Horní Krupé lišila svým vzhledem. Byla postavena podle plánu stavitele Prchala z Habru. Jednolodní novoklasicistní modlitebna měla vysoká okna s oblouky v horní části, trojúhelníkový štít a pěkný vstupní portál. Uvnitř byly dvě dřevěné galerie, dvě řady lavic a kamenná podlaha. Apsidu prosvětlovalo velké okno. První varhany byly pořízeny v roce 1872.

V době vzniku modlitebny byla postavena také škola, přestavěná ze zakoupeného hospodářství. Členové sboru projevovali nesmírnou obětavost, většinou to byli drobní zemědělci a dělníci. Také fara, postavená v roce 1871, měla své malé hospodářství. Budovy během let vyžadovaly nejrůznější úpravy, byla zmodernizována fara. Evangelická škola, která jako poslední církevní škola sloužila až do roku 1930, byla později využívána jako zimní modlitebna a dnes je sídlem komunitního centra Krupská škola a evangelického střediska ekologické výchovy Slunečnice.

Poslední, velmi zdařilé a citlivé úpravy toleranční modlitebny, jež zůstala bez věže, byly provedeny v letech 2006–2007 podle návrhu výtvarnice Barbory Veselé. Celý areál respektuje svou toleranční minulost a zaslouží si naši vděčnou pozornost.