Šumperk

Šumperk

Ne nadarmo se Šumperku říká Brána Jeseníků. Město leží v pěkném údolí řeky Desné v nadmořské výšce 330 m a žije v něm skoro 28 000 obyvatel. V okolí Šumperka je krásná a rozmanitá příroda, kopce, údolí řek i rybníky. Lázně Bludov nabízejí odpočinek i možnosti rehabilitace; ve Velkých Losinách je obdivuhodně zachovalý renesanční zámek žerotínského rodu a manufaktura na výrobu ručního papíru. Zámek i manufaktura, ojedinělá v celé Evropě, se řadí mezi národní kulturní památky.

Šumperk
Šumperk

Šumperk byl založen ve 13. století a brzy se začal, také díky kolonizaci, rozrůstat. V okolí se těžily drahé kovy a začalo se rozvíjet plátenictví a soukenictví. Šumperk byl královským městem, v 16. století patřil rodu Žerotínů, kteří zde vybudovali z původního hradu renesanční rodové sídlo. Později je však přenesli do Velkých Losin.

Sedmnácté století znamenalo v historii města jedno z nejtěžších období. Kvůli podpoře stavovského povstání v roce 1618 propadl jeho majetek; pány města i okolí se stali Lichtenštejnové. Nastala tvrdá rekatolizace, město bylo drancováno Švédy a v roce 1669 vyhořelo. Nejděsivěji bylo Šumpersko poznamenáno tzv. čarodějnickými procesy ve 2. půli 17. století. Inkvizičním soudem byli nevinní lidé obviňováni ze spolčení s ďáblem, mučeni a zabíjeni. Tehdy přišlo tímto strašným způsobem o život 25 lidí. Oběťmi se stali i purkmistr a místní kněz Lautner.

K životu se začal Šumperk probouzet v 19. století. Tehdy začala výrazně stoupat textilní výroba, zdejší látky byly žádané doma i za hranicemi. Majitelé továren si stavěli domy, na jejichž projektech se podíleli významní vídeňští architekti. V té době se Šumperku začalo
říkat Malá Vídeň. Spolu s historickými památkami, z nichž bývalý dominikánský klášter s raně barokním kostelem Zvěstování Panny Marie patří k nejvyhledávanějším, s radnicí s vyhlídkovou věží a s pěknými barokními a empírovými domy, tvoří střední část města památkovou zónu. Secesní kostel sv. Jana Evangelisty z počátku 20. století je na seznamu kulturních památek a patří starokatolické církvi.

V Šumperku žili převážně němečtí obyvatelé, kteří museli po roce 1945 odejít a udělat místo novým osídlencům. Historická část Šumperku chátrala, rostly prefabrikované domy, jak se rozrůstal průmysl. Po letech se dnes město pomalu vrací ke své bývalé kráse.

Českobratrská církev evangelická získala kostel i faru po Německé evangelické církvi. Farní sbor byl ustaven v roce 1946 a byl tvořen polskými reemigranty a novými obyvateli, kteří do Šumperka přicházeli v poválečných letech.

Původní německý augsburský sbor byl v Šumperku ustaven v roce 1899, předtím byl součástí sboru Olomouc-Šumperk. Podle návrhu architekta Wenzela Knapka vyrostl na dnešním náměstí Svobody novogotický kostel ve tvaru kříže. Stavbu vedl místní stavitel Josef Bayer. Kostel, vysvěcený v roce 1874, neměl původně věž; ta byla přistavěna v roce 1908. V její širší čtverhranné části je ochoz. Pěkná rozlehlá farní budova tvoří s kostelem celek, propojený zahradou. Na konci minulého století byl kostel důkladně opravován.