Pržno

Pržno

Obec Pržno se nachází ve Vsetínské hornatině při Vsetínské Bečvě mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Žije zde 668 obyvatel, nadmořská výška je 330 metrů. První zápisy o Pržně jsou z roku 1372, v roce 1505 je již vedeno jako městečko. Ještě v roce 1856 byla užívána stará městská pečeť. Valašské povstání během třicetileté války bylo v roce 1644 krutě potlačeno a Pržno vypáleno císařskými vojsky.

Pržno
Pržno

Z památek v obci připomeneme římskokatolický kostel Narození Panny Marie, který byl postaven v roce 1889 na místě zbořeného původně gotického kostela z roku 1525. Kamenný kříž pochází z konce 18. století. V obci stojí památná lípa, nejméně 300 let stará. V roce 1924 byl před budovou bývalé evangelické školy umístěn pomník na památku obětem 1. a 2. světové války.

Skrytých evangelíků bylo v Pržně a v okolí mnoho. Dlouho odolávali protireformaci a zúčastnili se také velkého valašského povstání v letech 1777–1781. Toleranční patent přivítali, přihlásili se k augsburskému vyznání a v roce 1782 založili sbor. První toleranční modlitebna byla postavena o rok později. Se stavbou nového kostela bylo započato již po vyhlášení Protestantského patentu. Základní kámen byl položen v roce 1866. Během šesti let byl postaven prostorný novogotický kostel, který navrhl stavitel Václav Urbánek ze Vsetína.

Kostel byl otevřen 27. října 1872 slavnostními bohoslužbami. Jednolodní budova má štíhlou, zdaleka viditelnou věž. Varhany postavil K. Neusser z Nového Jičína. Ve třicátých letech 20. století byla vybudována nová fara namísto té první z roku 1782, která již dosloužila. Později byla přistavena zimní modlitebna.Farní sbor má kazatelskou stanici v nedaleké Mikulůvce.