Vanovice

Vanovice

Vanovice leží sedm kilometrů na sever od Boskovic, tam kde se říká Malá Haná, v nadmořské výšce 430 m. Východním směrem zasahuje do okolí výběžek Drahanské vrchoviny. Obec, ve které dnes žije přes 500 obyvatel, je poprvé zmíněna v listině krále Vladislava II. v roce 1176. Památníkem dějin Vanovic je původně gotický kostel sv. Václava z 15. století. Byl tehdy dokonce opevněný. V letech 1540 až do Bílé hory patřil evangelíkům, jichž bylo ve zdejší oblasti mnoho. V roce 1622 jej dostali katolíci. Na konci 17. století kostel vyhořel, po pozdějších opravách získal svou nynější podobu.

Vanovice
Vanovice

Dominantou Vanovic je evanglický kostel se dvěma věžemi. Po vyhlášení Tolerančního patentu se evangelíci rychle hlásili k reformovanému vyznání; ve Vanovicích to bylo 35 rodin. V roce 1783 byl oficiálně ustaven sbor a první modlitebna – „chudičká, chatrná, kvapně vystavěná“ – začala sloužit v únoru 1783. Brzy nedostačovala. O stavbu nové modlitebny bylo požádáno v roce 1826, s vlastní stavbou se však po mnoha průtazích ze strany úřadů a po řadě intervencí smělo začít až v roce 1839. Pět let trvala stavba této monumentální modlitebny. Slavnostní posvěcení 11. srpna 1844 bylo velkým evangelickým svátkem. Modlitebna ovšem ještě neměla věže. Teprve po vyhlášení Protestantského patentu smělo být k novorománské modlitebně přistavěno průčelí se dvěma vysokými věžemi. Od roku 1843 (to ještě nebylo možné mít zvony) používali ve Vanovicích ke zvonění zvláštní zařízení – stroj se třemi ocelovými podkovovitými pruty, na něž narážela dřevěná kladiva. Evangelická fara byla stavěna a opravována zároveň s původní modlitebnou.

Nedaleké Boskovice, přes svou evangelickou tradici, byly od roku 1924 pouhou kazatelskou stanicí Vanovic. Její členové chodili pilně do vanovického kostela, nelitovali vzdálenosti. Přesto však, díky pochopení vanovického faráře Kamila Nagy pro stavbu vlastního kostela i odvaze členů boskovické kazatelské stanice, byla ve válečném roce 1940 zahájena stavba kostela podle projektu architekta Karla Fabiánka. Funkcionalistický kostel byl otevřen slavnostními bohoslužbami za přítomnosti čelných představitelů Českobratrské církve evangelické (ČCE) 29. června 1941. Samostatný farní sbor byl ustaven k 1. dubnu 1952.

Boskovice jsou zajímavým městem s mnoha historickými památkami. I evangelický funkcionalistický kostel, který je od roku 1997 zařazen mezi kulturní památky, stojí za zhlédnutí.