PRAHA 11 – JIŽNÍ MĚSTO

PRAHA 11 – JIŽNÍ MĚSTO

Základy tohoto sboru byly v Praze–Spořilově, kde se věřící od roku 1929 začali scházet v truhlárně jedné z rodin. Později se stal Spořilov kazatelskou stanicí farního sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Nuslích.

PRAHA 11 – JIŽNÍ MĚSTO
PRAHA 11 – JIŽNÍ MĚSTO

Farní sbor ČCE na Spořilově byl zřízen 1. listopadu 1946. V 50. letech prožíval těžké chvíle, když přišel o modlitebnu a byt faráře. Díky obětavosti členů sboru se podařilo vybudovat nový sborový dům, kde začala sborová práce v roce 1957. V roce 2000 sbor začal uvažovat o postavení nového kostela na Jižním Městě.

Základní kámen byl položen 30. března 2003. Kostel byl postaven podle návrhu architekta Jiřího Veselého. Půlkruhovitou stavbu s věží vyplňuje bohoslužebná místnost, obklopená prostornou galerií, na níž jsou umístěny také varhany. V popředí stojí dřevěný stůl Páně s kazatelnou. V objektu je byt pro kazatele a řada místností, které jsou využívány k práci sboru. Na výstavbu kostela se scházely peníze z domova i ze zahraničí. V roce 2006 se spořilovský sbor stěhoval do nového kostela. Slavnostní bohoslužby k jeho otevření se konaly 7. a 8. října 2006.

Díky štědrosti zahraničních dárců nedaleko kostela byl vybudován Azylový dům, s nímž sbor navázal aktivní spolupráci. Šlo o jedinečný projekt, který spojoval duchovní a sociální síť. Přes protesty institucí i jednotlivců jej Městská část Prahy 11 zrušila.