Hošťálková

Hošťálková

Hošťálková je dlouhá obec na svazích Hostýnských vrchů nedaleko Vsetína. Leží v nadmořské výšce 379 metrů a žije v ní něco přes 2000 obyvatel. Vznikla v období kolonizace v průběhu 14. století. První písemná zmínka pochází z roku 1505, kdy byla součástí vsetínského panství. Od roku 1678 se jeho majitelé střídali. Osídlení bylo zprvu velmi rozptýlené, podle toho, jak postupovala kolonizace.

Hošťálková
Hošťálková

Na Valašsku se rozeznávají dva druhy kolonizace: pasekářská, to znamenalo získávání orné půdy na úkor panských lesů; valašská (selská) kolonizace využívala listnatých lesů k pasení a chovu koz a ovcí. Čeledi, která se o dobytek starala, se říkalo Valaši (byli to prý vždycky trochu rebelové a jejich prapůvod byl v dnešním Rumunsku). Odtud nakonec dostala název celá oblast – Valašsko.

Století 17. a 18. znamenala dobu útisku valašských evangelíků. Hošťálkovští se zúčastnili valašského povstání v letech 1777–1781. Povstání bylo krutě potlačeno, ale dá se říci, že přispělo k vydání Tolerančního patentu Josefa II.

Evangelický sbor v Hošťálkové byl založen v roce 1782 a věřící se přihlásili k augsburskému vyznání. Scházeli se však ještě v době protireformace.

Hned v roce 1783 postavili v Hošťálkové dřevěnou toleranční modlitebnu. Druhá, kamenná, byla postavena ještě také v době tolerančních omezení v roce 1831, a to v novoklasicistním slohu. Uvnitř najdeme cennou křtitelnici z roku 1791. V polovině 19. století byla přistavěna věž. Fara byla nutnou součástí sboru. V Hošťálkové byla stavěna třikrát.

Po druhé světové válce byla fara zásadně přestavěna podle návrhu architekta Bohumila Bareše. Nový sborový dům byl otevřen v roce 1950 a od té doby slouží potřebám sboru. Kostel byl také několikrát opravován, v roce 1964 byly pořízeny nové varhany.

Římskokatolický kostel Povýšení sv. kříže v Hošťálkové pochází z roku 1798. Ve vesnici stojí empirový zámeček z poloviny 19. století. Najdeme zde také pomník padlým v druhé světové válce.