PRAHA 3 – ŽIŽKOV I

PRAHA 3 – ŽIŽKOV I

Na konci 19. a na začátku 20. století nebylo na Žižkově, pražské čtvrti, která se teprve začala rozrůstat, mnoho evangelíků. Nejprve se začala dařit práce s dětmi. Byla založena nedělní škola. Díky pomoci klimentského sboru a později vzniklého Spolku Husova domu pro Žižkov, Karlín a Libeň začali přicházet i dospělí. První schůzky, modlitební chvíle a přednášky se konaly po bytech. Hodně pomáhali laici. Kazatelská stanice byla zřízena v roce 1904 a její členové si nalezli vhodnou místnost pro modlitebnu.

PRAHA 3 – ŽIŽKOV I
PRAHA 3 – ŽIŽKOV I

S rozvojem Žižkova přibývalo i věřících; v roce 1911 byl ustaven filiální sbor a bylo možno pomýšlet na vlastní modlitebnu. V Prokopově ulici byl zakoupen činžovní dům se zahradou. Na ní vyrostla v letech 1913 až 1914 Betlémská kaple. Návrh vytvořil architekt Emil Králíček ve stylu pozdní secese s kubistickými prvky. Betlémskou kapli stavěla firma Matěje Blechy. Modlitebna byla slavnostně posvěcena 28. června 1914. Později byl přistaven ještě sborový sál, kterému se říká „Švýcarská síň“ a zvonice. Farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) byl ustaven 1. srpna 1920. Z nepatrných počátků se sbor rozrostl natolik, že musel být rozdělen. Tak vznikl sbor Žižkov II a později sbor ve Strašnicích a na Jarově.

Ve 30. letech minulého století byl upravován dům v uličním traktu. V sedmdesátých letech, při nesmyslném bourání velkých částí Žižkova hrozil stejný osud i budovám žižkovského prvního sboru. Naštěstí k tomu nedošlo, a tak se mohlo přikročit k úpravám interiéru, při nichž vynikl jeho kubistický charakter.