PRAHA 1 – HUSŮV DŮM

PRAHA 1 – HUSŮV DŮM

Husův dům v Jungmannově ulici č. 9 v Praze 1 přesně vzato nepatří mezi reformační památky, ale má úzký vztah k období před vznikem Českobratrské církve evangelické (ČCE) a je dnes jejím duchovním i správním ústředím.

PRAHA 1 – HUSŮV DŮM
PRAHA 1 – HUSŮV DŮM

S myšlenkou vytvořit v Praze náboženské a duchovní středisko pro české evangelíky přišli již v devadesátých letech 19. století studenti. Také významný teolog Čeněk Dušek byl velkým zastáncem této myšlenky. Od nápadu k realizaci bylo však ještě daleko. Teprve v roce 1912 byly v Jungmannově ulici zakoupeny dva domy s velikým dvorem. V roce 1923 (to již existovala pět let ČCE) začala přestavba podle návrhu architekta dr. Bohumíra Kozáka a Husův dům byl slavnostně otevřen 1. května 1924. V jeho prostorách sídlila nejen synodní rada, ale byly tam také místnosti pro shromažďování a ubytování studentů a hostů.

Na průčelí budovy je dodnes socha M. Jana Husa od sochaře Jana Ladislava Kofránka a symboly Bible a beránka.

Architekt Kozák navrhl ve třicátých letech 20. století novostavbu nádvorního traktu. Stavba byla dokončena v roce 1937. Byl zde vybudován velký sál, přibyly kanceláře i archiv. Husův dům byl přechodně domovem pro studenty, působištěm Komenského bohoslovecké fakulty, sídlila zde také Diakonie ČCE. V té době bylo zřízeno také evangelické knihkupectví Kalich.

Zadní trakt je sídlem synodní rady, ústřední církevní kanceláře a archivu ČCE. Součástí budovy je také Church pension a Informační centrum „Dědictví reformace“.