Brno - Kounicova ulice

Brno - Kounicova ulice

Církev bratrská (CB)

Modlitebnu Církve bratrské v brněnské Kounicově ulici bylo až donedávna trochu obtížné najít. Na rozdíl od jiných brněnských kostelů není na první pohled vidět, je totiž z uliční strany zastavěná obytným domem. Modlitebna se nachází v jeho dvoře a je přístupná pasáží procházející domem. Teprve nedávno byly renovovány vstupní dveře pasáže a nad ně umístěn cedrový kříž ukazující, že se zde nalézá svatostánek.

Historie brněnského sboru sahá až do 19. století. Jeho kořeny vyrůstají z misijní práce Henry A. Schaufflera, který v Brně působil v letech 1875–1881. Za jeho éry vznikla i nová církev – Svobodná církev reformovaná (od roku 1919 působí pod jménem Jednota českobratrská, od roku 1967 jako Církev bratrská), k níž se lidé, které v Brně učil, přihlásili. Samostatným sborem se však tato skupina stala až za jeho nástupce Josefa Kostomlatského v roce 1908. Po smrti kazatele Kostomlatského se v roce 1918 tento sbor rozdělil na dvě části, scházely se v Nových Sadech a v Novém Lískovci. Lískovecká část shromáždění spolu s lidmi z Bohumilic, Nosislavi a Slavkova se ustavila 23. března 1919 jako nový sbor.

Shromažďujícím však chyběly prostory ke scházení. Po několik let si od města propůjčovali místnosti ve školských zařízeních na Kolišti a Na rejdišti. Počátkem roku 1925 přijalo staršovstvo sboru nabídku koupit starý dům v Kounicově ulici. Ihned se započalo se shromažďováním peněz na stavbu modlitebny. Projektem stavby i realizací byl pověřen člen sboru, stavitel František Uherka. V červnu 1925 byl na volném prostranství ve dvoře domu položen základní kámen nové stavby a 19. září 1926 byla modlitebna slavnostně otevřená pro veřejnost.

Stavba byla navržena jako třípatrová budova s podkrovím, přičemž v přízemí je umístěno zázemí, v 1. patře pak hlavní sál, foyer a kancelář kazatele. Ve druhém patře modlitebny se nachází galerie s 58 místy k sezení.

V roce 1967 prošel prostor modlitebny a okolí významnými úpravami. Byl zvýšen povrch dvora před modlitebnou na úroveň příchodového mostu, který tak ztratil svůj význam a byl zrušen. K modlitebně je rovněž přistavěn boční sál (tzv. Karpíškův) a jižní křídlo. Posledním zásahem do prostoru kolem modlitebny pak byla zmíněná výměna brány pasáže a umístění cedrového kříže na fasádu předního domu v roce 2010.

Současného návštěvníka budova modlitebny na první pohled zaujme pseudoklasicistním portikem, který chrání hlavní schodiště. V jeho trojúhelníkovém tympanonu je umístěna plastika kalicha v trnové koruně, za nímž stojí rozevřená Bible. V dolní části vyobrazení jsou umístěna písmena Α a Ω a nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. Vstupní dveře nesou ozdobná kování zobrazující dva kalichy.

Hlavní sál je obdélníkový se střídmou výzdobou, pouze na čelní zdi má centrálně umístěn prostý dřevěný kříž, který bývá v průběhu církevního roku doplňován trnovou korunou či barevnou látkovou dekorací. Pod pravým ramenem kříže se nachází biblické motto: Neboj se toliko věř. Na stupňovitě zvýšeném podiu stojí původní dřevěná kazatelna z dvacátých let. Rovněž lavice v hlavním sále jsou původní z doby otevření modlitebny. Pozoruhodné jsou také na pravé zdi sálu umístěné píšťalové varhany postavené v osmdesátých letech minulého století.

Modlitebna brněnského sboru patří pro svou kapacitu a dobré zázemí k vyhledávaným místům pro konání různých konferencí i rozhlasových a televizních bohoslužebných přenosů.