Daňkovice

Daňkovice

Nedaleko Jimramova, v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, leží na jižním úbočí Buchtova kopce malá obec Daňkovice. V nadmořské výšce 685 metrů bydlí 136 obyvatel. Obec je zmiňována už k roku 1350. Tehdy byla součástí pernštejnského panství a kromě selských usedlostí byly po stráních rozhozeny chaloupky nádeníků, ve vsi se tkalcovalo, obživu dávala chudá pole a práce v lese.

Daňkovice
Daňkovice

V roce 1750 již zde stála hospoda a tři cihelny. V té době dostaly Daňkovice také svou pečeť. V 19. století se zde začal rozvíjet i kulturní život, roku 1906 měla obec knihovnu. V první republice byla na Buchtově kopci postavena ozdravovna, kterou pro své účely zabrala za druhé světové války Hitlerjugend. Dnes je zde zdravotnické zařízení. Za války v okolí Daňkovic našli útočiště čeští a sovětští partyzáni, které tajně podporovali členové zdejšího sboru.

Dnes jsou Daňkovice pro svou malebnost a krásné okolí vyhledávaným místem pro turistiku a rekreaci. Zachovaly se i některé venkovské chalupy; dvě z nich jsou památkově chráněné.

V období protireformace se v okolí Daňkovic, jako ostatně všude na Vysočině, ukrývali tajní evangelíci. Po vyhlášení Tolerančního patentu se skoro všichni obyvatelé přihlásili k reformovanému vyznání a již v roce 1782 se přidružili k jimramovskému sboru a později k sousednímu sboru v Německém (dnes Sněžné). První dřevěnou modlitebnu postavili daňkovičtí v roce 1785 a užívali ji přes třicet let. V roce 1818 byla na kraji vesnice postavena prostorná kamenná modlitebna s pěknou mansardovou střechou a rovnými pravoúhlými okny. Vchod do ní byl z polní cesty. Modlitebna si zachovala až do dnešní doby svůj původní vzhled; byly prováděny jen nutné opravy. Vnitřní uspořádání se také nezměnilo, zachovány jsou i nápisy s biblickými texty mezi okny. Cenné varhany pocházejí z jimramovského kostela. Kolem modlitebny se rozkládá hřbitov s kamennou zdí a dvěma branami. Nová fara byla postavena v roce 1906.

Farním sborem byly Daňkovice ustaveny 26. října 1904. Dnes ke sboru patří ještě kazatelská stanice v Borovnici s evangelickým kostelem z roku 1886.