České Budějovice - Kaplice

České Budějovice - Kaplice

České Budějovice jsou krajským a zároveň největším městem Jihočeského kraje. Leží na -soutoku Vltavy a Malše mezi Českobudějovickou a Třeboňskou pánví ve výšce 381 m n. m. a žije v něm kolem 96 000 obyvatel.

České Budějovice - Kaplice
České Budějovice - Kaplice

Z budějovické dominanty, 72 m vysoké Černé věže, postavené v goticko-renesančním stylu, je pěkný pohled na čtvercové náměstí, které je jedním z největších v České republice. Vroubí je zachovalé, převážně renesanční měšťanské domy s typickými podloubími. Náměstí nese jméno Přemysla Otakara II., jenž zde založil v roce 1265 královské město jako důležité středisko na obchodních stezkách, ale také jako hráz proti rozpínavosti šlechtického rodu Vítkovců a později Rožmberků. Uprostřed náměstí stojí barokní kašna, zvaná „Samson“. Z významných církevních památek stojí za zmínku raně gotický klášterní kostel P. Marie z -13.–14. století jako jedinečný gotický kostel přemyslovské doby. Katedrální kostel sv. Mikuláše se připomíná již ve 13. století. Později byl barokně přestavěn.

V Českých Budějovicích stála též monumentální židovská synagoga, která byla za okupace zničena. V roce 1924 zde byla postavena bazilika Husova sboru Církve československé husitské (CČSH). Svou modlitebnu zde má také Církev bratrská.

Město se v minulosti dočkalo největšího rozkvětu v 16. století, kdy zde kvetla řemesla, obchod, vařilo se pivo, rozvíjelo se rybnikářství; bohatství přinášela také těžba stříbra.

V husitské době stály České Budějovice na straně císaře Zikmunda; stavovské povstání v roce 1618 město nepodpořilo. Během třicetileté války ani později neušlo zhoubným požárům a morové nákaze.

V roce 1751 se České Budějovice staly centrem budějovické oblasti. Piaristé zde založili v roce 1762 gymnázium, v roce 1785 vznikla českobudějovická diecéze římskokatolické církve se sídlem biskupa.

V 19. století se město začalo výrazně rozvíjet. V roce 1832 vyjela z Budějovic do Lince koněspřežná dráha – první vlak na evropském kontinentě. Vojtěch Lanna zavedl plavbu po Vltavě. Tento příznivý rozvoj pokračoval i ve 20. století

V roce 1900 byla v Českých Budějovicích založena česká evangelická kazatelská stanice. Po vzniku Českobratrské církve evangelické (ČCE) v roce 1918 začalo přibývat nových členů a v roce 1922 byl ustaven farní sbor ČCE.

Později byla zakoupena budova v -Lannově ulici a přestavěna na sborový dům. Po 2. svě-to--
vé válce získal sbor kostel po Německé evangelické církvi v dnešní ulici 28. října. Tento novorománský kostel pochází z roku 1889.

Dnešní modlitebna je umístěna v 1. patře. Sál je víceúčelový, kromě pravidelných bohoslužeb se zde konají shromáždění farářů, ale také svatby. V budově jsou kromě bytu kazatele místnosti pro sborovou práci: scházejí se zde děti i mládež, konají se biblické hodiny. Je zde i možnost ubytování.

30 km jižně od Českých Budějovic leží v krásné krajině Novohradského podhůří na řece Malši městečko Kaplice (537 m n. m. okolo 7000 obyvatel). Připomíná se již v roce 1382, vedla zde známá „solná stezka“. Kostel sv. Petra a Pavla a kostel sv. Floriána pocházejí z doby pozdní gotiky. V 16. století byla vybudována kaple sv. Josefa a sv. Barbory, původně protestantská. Až do konce 2. světové války zde žili převážně němečtí obyvatelé.

Českobudějovický farní sbor má zde kazatelskou stanici. Velká vzdálenost od domovského sboru vedla k myšlence vybudovat v Kaplici samostatnou modlitebnu, která by kromě vlastní bohoslužebné činnosti sloužila k domácím i mezinárodním setkáním. Tak byla v roce 2005 otevřena „Archa“ s moderní modlitebnou pro 85 lidí i s možností ubytování.

Budete-li putovat po Novohradském podhůří, nezapomeňte se tam zastavit.