Hradiště

Hradiště

V Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory nedaleko Nasavrk leží malá obec Hradiště (465 m n. m., 40 obyvatel). Dodnes jsou zde viditelné valy keltského hrazeného sídliště (oppida) z 1. století před Kristem.

Hradiště
Hradiště

V Hradišti i v okolí se v dobách protireformace scházeli tajní evangelíci. Po vyhlášení Tolerančního patentu se evangelíci, kteří v tomto kraji tvořili většinu, přihlásili k reformovanému vyznání. V roce 1783 vytvořili sborové společenství a rozhodli se v Hradišti postavit modlitebnu. Získali místo na kraji obce, podle kronikáře „as tak nejneúhlednější, jaké vůbec nalézti lze bylo“. První modlitebna z roku 1787 byla dřevěná a brzy začala chátrat. Nová kamenná modlitebna, s jejíž stavbou bylo započato v roce 1842, musela ještě splňovat toleranční předpisy. Sbor ji začal používat v roce 1847. Je to prostá stavba bez věže, jednoduchá zvnějšku i uvnitř. V této podobě zůstala po nutných opravách zachována dodnes. Fara byla vybudována a přestavěna později. Navzdory potížím byla v hradišťském sboru ve 2. polovině 19. století vybudována škola. Ta slouží i dnes: v 90. letech proběhla její generální rekonstrukce a budovu využívají nejen členové sboru, ale je hojně navštěvována dětmi a mládeží během letních táborů. Zajímavá je dřevěná zvonice postavená u modlitebny v roce 2009 se zvonem, darovaným holandskými evangelíky.

V roce 1915, na paměť 500. výročí narození M. Jana Husa, byl v Hradišti postaven pomník, připomínající otce české reformace. Ke zdejšímu sboru patří kazatelská stanice Klokočov. V roce 1934 zde byl postaven jednoduchý, přívětivý kostelík s malou věžičkou. V létě se v něm konají bohoslužby.

Vzácnou přírodní památkou v Klokočově je tisíciletá lípa, zvaná Klokočovská či Královská. Je vysoká 19 m, její obvod měří 888 cm. Bývala hraničním stromem na středověké, tzv. Libické, stezce. Traduje se, že prý pod ní odpočíval Karel IV. na cestě z hradu Lichnice.