Nosislav

Nosislav

Jižně od Brna, několik kilometrů od Židlochovic, leží na řece Svratce obec Nosislav (186 m n. m.). Úrodná krajina zde zvolna přechází od Ždánického lesa k Dyjskosvrateckému úvalu. V kraji se daří vinné révě, najdeme zde rozsáhlé meruňkové a jabloňové sady. Dnes tu žije přes 1200 obyvatel.

Nosislav
Nosislav

Nosislav se písemně poprvé připomíná v roce 1278. Patřila k židlochovickému panství a později rodu Žerotínů. Celá oblast se hlásila k víře podobojí, od 2. poloviny 15. století zde působila i Jednota bratrská.Z pozdně gotické doby pocházela vodní tvrz, z níž do dnešních časů zbyla část obytného stavení a zbytky příkopu. Nosislav byla povýšena na městečko v roce 1486. Po bělohorské bitvě byli do -Židlochovic i do Nosislavi dosazeni římskokatoličtí kněží. Během třicetileté války prošlo městečko mnoha útrapami. Skoro všichni obyvatelé obce v té době vymřeli. Kostel sv. Jakuba, vybudovaný snad na místě románské stavby v 16. století, vyhořel v roce 1643 do základů. Bída a trápení provázely Nosislav i během 18. století.

Přešlo 19. století i období Československé republiky. Po krátkém vydechnutí po druhé světové válce nastala zvláště pro venkov těžká doba komunistického režimu. Ve zdejším zemědělském kraji probíhala násilná kolektivizace spojená s nešetrnými zásahy do přírody.

Evangelická minulost v kraji nebyla přes všechny těžkosti zapomenuta. Tajní evangelíci se hlásili o svůj reformovaný sbor už roku 1781, oficiálně byl ustaven v roce 1782. Zpočátku do Nosislavi docházeli evangelíci z Miroslavi i z jiných okolních vesnic. Také Brno bylo jejím filiálním sborem, dokud tam v roce 1906 nevznikl samostatný sbor.

První modlitebna byla postavena v letech 1782–1783. Sboru sloužila dlouho, ale v 60. letech 19. století převládlo rozhodnutí postavit nový kostel, oproštěný od tolerančních omezení. Začal se stavět v roce 1872 na pozemku naproti faře podle návrhu známého architekta Františka Schmoranze. Za čtyři roky vyrostl trojlodní novorománský kostel se čtyřbokou věží, který je i dnes významnou stavbou pro celou obec. Nosislavský sbor si pořídil také faru, která byla přebudována do dnešní podoby v 60. letech minulého století.

Další významnou budovou nosislavského sboru je Husův dům, postavený v roce 1913, dnes moderně upravený. Pro potřeby sboru slouží modlitební sál, klubovna mládeže i zahrada za budovou. Členové sboru pořádají řadu akcí, k účasti jsou zváni i obyvatelé Nosislavi.