Aš - Podhradí - Hranice - Mokřiny

Aš - Podhradí - Hranice - Mokřiny

V Ašském výběžku,nejzápadnější části České republiky,v blízkosti pohoří Smrčiny,leží město Aš (666 m n.m. 13 420 obyvatel). Je obklopeno spolkovými zeměmi Německa Saskem a Bavorskem. Oblíbeným místem vycházek je vrch Háj (757 m) s rozhlednou.

Aš - Podhradí - Hranice - Mokřiny
Aš - Podhradí - Hranice - Mokřiny

První písemné zmínky pocházejí z roku 1270. Král Zikmund věnoval Ašsko v roce 1422 rodu Zedwitzů.To mělo význam v náboženských otázkách tohoto kraje (protireformace nebyla prováděna tak tvrdě), a proto zde také mohly vzniknout skvosty mezi sakrálními stavbami – barokní kostely evangelického baroka. Teprve v roce 1775 bylo Ašsko připojeno k Čechám. Později zde došlo k velkému rozvoji textilního průmyslu. Na sklonku 30. let němečtí obyvatelé výrazně podporovali henleinovské hnutí, takže většina českých rodin musela město opustit. Po 2. světové válce (Aš osvobodili Američané v dubnu 1945) naopak odcházeli z města němečtí obyvatelé, mezi nimi i luteráni, potomci evangelíků, kteří již v roce 1622 vystavěli kostel sv. Trojice. Na jeho místě byl v roce 1749 postaven kostel nový, uvnitř se třemi galeriemi a pozoruhodným oltářem. Mohlo se zde shromáždit až 2500 lidí.

Po 2. světové válce byl kostel sv. Trojice, nejhodnotnější sakrální stavba nejen v Aši, ale v celých západních Čechách,dán do užívání farnímu sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE). Při jeho opravách v lednu 1960 kostel vyhořel do základů. Přežil jen pomník Martina Luthera z roku 1883. Celé místo je dnes pietně udržováno.

 

Evangelický kostel v Hranicích, který spravuje farní sbor v Aši, pochází z roku 1682. Tehdy zde byl postaven jednolodní barokně klasicistní kostel, v roce 1719 přestavěný do současné podoby. Uvnitř kostela najdeme barokní oltář od M. Zeitlera; nad ním byla postavena kazatelna. Křtitelnice pochází z roku 1763. Stejnou masivní kostelní věž jako v Hranicích najdeme i v Podhradí; také věž vyhořelého kostela v Aši byla vybudována stejně.

Moderní fara z dvacátých let 20. století slouží jako modlitebna v zimním období. Kostel je využíván k bohoslužbám v letních měsících.

Málokdo ví, že v maličké obci Podhradí, vzdálené 5 km od Aše stojí další vzácná stavba německého evangelického baroka, kostel Dobrého pastýře. Původní kostel byl postaven koncem 15. století, v letech 1678 -1712 byl přestavěn do současné podoby. Zvenčí se jedná o barokně klasicistní kostel s výraznou věží; úžasná podívaná ovšem čeká návštěvníky uvnitř: nejen malované dřevěné galerie i kruchta, malovaný strop, ale i dřevěné lavice z konce 16. století mají na svých bocích malovanou výzdobu. Oltář od M. Zeitlera pochází z roku 1710. Ne nadarmo je kostel Dobrého pastýře chráněnou kulturní památkou a jeho návštěvu nelze než doporučit. Od Velikonoc do Vánoc jsou zde slouženy bohoslužby v německém jazyce.

Ašský sbor se stará ještě o jednu významnou církevní budovu: je to kostel v Mokřinách, postavený ve stylu německé secese významným německým architektem Otto Bartningem v roce 1914. Kostel byl po Druhé světové válce v žalostném stavu; díky sbírkám v rámci ČCE i finanční pomoci ze zahraničí byl kostel v 90. letech 20. století restaurován. Také zde se, stejně jako v Podhradí, slouží od jara do zimy bohoslužby v německém jazyce.