Nové Město pod Smrkem

Nové Město pod Smrkem

Ve východní části Frýdlantského výběžku, pouhé 4 km od polských hranic leží v nadmořské výšce 465 metrů Nové Město pod Smrkem. Je městem od roku 1584, kdy je založil tehdejší majitel panství Melchior z Redernu pro nové osadníky, kteří přicházeli dolovat cín a jiné barevné kovy. A Smrk v názvu města napovídá, že se nacházíme nedaleko nejvyšší hory Jizerských hor (1124 m).

Nové Město pod Smrkem
Nové Město pod Smrkem

Původní obyvatelstvo zde bylo převážně německé. V 19. století se začal rychle rozvíjet textilní průmysl, město rostlo; na jeho osudech se ovšem podepsaly obě světové války. Dnes se město se 4000 obyvatel příznivě rozvíjí. Velký podíl na tom má jistě krásná okolní krajina a rozvoj turistiky.

Místní evangelíci augsburského vyznání velmi stáli o to, aby se mohli stát samostatným sborem s vlastním kostelem. Není bez zajímavosti, že kostel sv. Kateřiny z roku 1607 byl původně evangelický; teprve v roce 1652 byl přesvěcen na katolický.

Své rozhodnutí vybudovat si vlastní kostel vložili členové tehdy ještě kazatelské stanice do rukou mladého architekta Otto Bartninga, který se později proslavil mnoha významnými církevními i světskými stavbami.

Lutherův hrad, jak se kostel nazýval podle známé Lutherovy písně „Hrad přepevný je Pán Bůh náš“ se začal stavět v roce 1911. Nešlo však jen o kostel; podle Bartningova plánu byl vybudován na tehdejší dobu moderní a velmi účelný soubor navzájem propojených budov včetně sborového sálu a prostorné fary. Stavba byla posvěcena 11. srpna 1912. Samostatný farní sbor Německé evangelické církve v Novém Městě pod Smrkem byl ustaven v roce 1928.

Obě války zamíchaly osudy mnoha lidí, zejména v pohraničí. Po skončení druhé světové války museli němečtí obyvatelé odejít a kostel převzala Českobratrská církev evangelická (ČCE). Novými členy sboru se stali repatrianti z Volyně a z polského Zelowa, ale lidé přicházeli i odjinud. Nově vznikající sbory v bývalém německém pohraničí vytvářely pestrá společenství, často jistě s mnoha problémy. Některé zanikly, jiné se udržely. K těm patří i sbor ČCE v Novém Městě pod Smrkem.