Kostel Rudník - Bolkov

Kostel Rudník - Bolkov

 

V roce 1785 se v osadě Bolkov začal stavět evangelický kostel - dokončen byl ze sbírek věřících a za podpory „bratří“ z pruského Slezska za rok. Hřbitov byl kolem kostela založen v roce 1810. Roku 1834 byla při kostele zřízena evangelická škola. Roku 1862 získal kostel věž a v roce 1867 tři zvony – Paulus, Petrus a Hus. Zrekvírovány byly za první světové války.

Evangelická obec fungovala do poloviny dvacátého století, po druhé světové válce zde do roku 1948 působil farář z Černého Dolu. Na počátku šedesátých let je kostel již zdevastovaný, stejně jako zarostlý hřbitov kolem (poslední pohřeb zde byl v roce 1957). V roce 1991 byla budova v tak havarijním stavu, že musela být snesena kopule věže. Od té doby budova rychle chátrala, dnes je propadlá i střecha a strop lodi, zbylé obvodové zdi nabízel obecní úřad jako stavební materiál.

V roce 2010 se konala dobrovolná brigáda na záchranu kostelu, které se zúčastnilo několik desítek dobrovolníků z řad členů Sboru ČCE ve Vrchlabí, místních občanů ale i bývalých občanů německé národnosti s vazbou na Rudník.